Home / Oborová řešení

Oborová řešení

Řešení pro finanční sektor a automotive

Oborová řešení jsou reprezentována produkty, vyvinutými naší společností a to OneCore pro finanční sektor a incadea.dms pro automotive. Díky těmto řešením jsme schopni nabídnout zákazníkům v oblasti finančních služeb a automobilového průmyslu řešení na míru jejich podnikání. Jak OneCore, tak incadea.dms jsou certifikovány statusem „Certified for Microsoft Dynamics (CfMD)“, podložené oficiálním nezávislým testováním společnosti Microsoft.

 


 

Finanční sektor

OneCore je vertikální řešení pro finanční sektor a leasing a je plně kompatibilní s informačním systémem Microsoft Dynamics NAV. OneCore poskytuje veškeré funkcionality, potřebné pro správné a bezstarostné fungování v tomto sektoru. Řešení podporuje oblasti jako jsou: akvizice, finanční a operativní leasing, fleet management, real estate a mnoho dalších. 

Automotive

Systém incadea.dms (Dealer Management System = DMS) je produkt společnosti incadea GmbH, který vychází z platformy Microsoft Dynamics NAV a je přizpůsoben potřebám prodejců vozidel. Jednotlivé moduly jsou v systému incadea.dms plně provázány s cílem odstranit duplicitní práce a zamezit chybovosti. Díky tomu má management dealera vozů ihned k dispozici finanční informace o provozu své firmy.


Top