Home / Obecné informace

Obecné informace

Používání webu AXIOM PRAHA
Web AXIOM Praha, spol. s r.o. je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály.

Více informací

 

Ochrana osobních údajů a GDPR
Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně je ze strany naší společnosti věnována velká pozornost a je pro nás prioritou, aby se předcházelo neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Prostřednictvím těchto zásad jste informováni, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, k jakým účelům, z jakých zdrojů jsou získávány…

Více informací

 

Licenční podmínky pro Microsoft Dynamics NAV
Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami…

Více informací

 

Licenční podmínky pro Microsoft Cloud
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft popisuje zásady a postupy při ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaše používání služeb Azure a dalších podnikových online služeb od Microsoftu, jako jsou Office 365 a Intune. Smlouva o poskytování služeb Online Services Agreement nebo Doplňkové podmínky…

Více informací
Top